Om oss

Verksamheten för Thermobud startade 1 februari år 2000 med ett förvärv av en lätt lastbil för kyl och frystransporter. Bolagets firma är Lär och Lyft Ingarö AB, ägare är Annika och Ronnie Mårtensson.

Vår huvudnisch är att med låga fordon anpassade för Stockholms många garage leverera kylda och frysta livsmedel. Vi utför vidare långa akuta kyl och frystransporter vid de tillfällen då den reguljära fjärrtrafiken ej kan erbjuda tillräcklig snabbhet/flexibilitet eller kostnadseffektivitet.

Vår styrka är viljan och förmågan att möta kundernas behov av ständigt ändrade förutsättningar.

Vi är stolta över vårt goda renommé och ödmjuka inför de utmaningar som vi dagligen möter.

Vi välkomnar nya och gamla kunder att komma med förfrågningar om alla slags transportuppdrag. Det som vi ännu inte ägnar oss åt kan vara intressant att komplettera med likaväl som att bygga vidare på befintliga strukturer.