Tjänster

Vår huvudnisch är att med låga fordon anpassade för Stockholms många garage leverera kylda och frysta livsmedel. Vi utför vidare långa akuta kyl och frystransporter vid de tillfällen då den reguljära fjärrtrafiken ej kan erbjuda tillräcklig snabbhet/flexibilitet eller kostnadseffektivitet.

För närvarande bedrivs budtransporter och distribution i Stor-Stockholm med 5 st lätta och 2 st tunga lastbilar, anpassade för kyl-, värme- och frystransporter. Våra tunga frysbilar är FRC-klassade och validerade för läkemedelstransporter i temperaturer ned till -30 grader.

Vi har fordon utrustade för kyl- eller frysförvaring, ett hyrfordon för mässändamål eller vid de tillfällen som exempelvis kylutrymmet i en restaurang eller en butik havererar.

Chaufförerna har YKB-utbildning och GDP (good delivery practice), kyltransportutbildning och är certifierade för flygplatssäkerhet. Vi är inriktade på distribution av livsmedel och läkemedel samt övriga slags tempererade transporter.

Åkeriet kör också färdig betong samt även betongelement med 3 tunga lastbilar.

Våra kunder har undantagslöst höga krav på temperaturkvalitet och rättidiga leveranser.

Vi välkomnar nya och gamla kunder att komma med förfrågningar om alla slags transportuppdrag. Det som vi ännu inte ägnar oss åt kan vara intressant att komplettera med likaväl som att bygga vidare på befintliga strukturer.